COMPROVAR COBERTURA (CAT)  DADES AL MÒBIL MINUTS EN TRUCADES
  Menys de 10 GB Menys de 20 GB 40 GB o més Llimitades Indiferent
  MÒBIL 1 20Gb 40Gb Ilim. Indif.
  MÒBIL 2 20Gb 40Gb Ilim. Indif.
  MÒBIL 3 20Gb 40Gb Ilim. Indif.
  MÒBIL 4 20Gb 40Gb Ilim. Indif.